Si të aplikoni për shtesat për fëmijë në këto raste (Sqarim)

Si të aplikoni për shtesat për fëmijë në këto raste?

Këto janë tri raste në të cilat aplikimet për shtesat për fëmijë dallojnë nga aplikimet e zakonshme. Prandaj, gjeni informacionet dhe dokumentet e nevojshme për të aplikuar për shtesa në rastet e përmendura më poshtë. Burimi nga Kontabilisti

Aplikimet duhet të bëhen në email adresën [email protected]