Më i madhi i dërgon “të fala” BE-së për Kosovën!

created by Polish

Ka kaluar një dekadë qëkur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar qasjen e tyre rreth politikave të zhvillimit të Bashkimit Europian.

Përderisa Amerika garantoi si guri në e Kosovës, Europa po përpiqej të ishte e drejtë dhe të ndërtonte një vend të së drejtës.

Tani, përkundër financimit të të dyve, politika e BE-së po punon në mënyrë a ktive ku ndër interesave amerikane (dhe kosovare).

Biden duhet të angazhohet përsëri për të ko rrigjuar një politikë m ash tr uese të së kaluarës.