Barcelona dhe Bayern Munichu – Shiko këtu ndeshjen LIVE

Barcelona dhe Bayern Munichu

Linku 1 – Shiko ketu ndeshjen

 

Linku 2 – Shiko ketu ndeshjen

 

Linku 3 – Shiko ketu ndeshjen

 

Linku 4 – Shiko ketu ndeshjen

 

Linku 5 – Shiko ketu ndeshjen

 

Linku 6- Shiko ketu ndeshjen

 

Linku 7 – Shiko ketu ndeshjen

 

Shiko ndeshjen ne PC-Laptop