Universiteti i Prishtinës shpall konkursë pune jashtë vendi dhe thirrje për pjesëmarrje në Seminar

THIRRJE E HAPUR PËR PJESËMARRËSIT NË SEMINARIN NDËRKOMBËTAR “GAZETARIA KRITIKE NË EPOKËN DIGJITALE: QASJA E TË RINJVE NË INFORMATAT JO TË NJËANSHME” Prishtinë Cooperation and Development Network Eastern Europe and Digital Working Group bëjnë thirrje për pjesëmarrje në seminarin ndërkombëtar “Gazetari kritike në epokën digjitale: qasja e të rinjve në informata jo të njëanshme”.Seminari do të mbahet nga 2 – 7 korrik në Gjeorgji.

Afati i fundit për aplikim është 19 Maj 2019.

PUNË PRAKTIKE JASHTË VENDIT – Prishtinë Mundësi për studentët të cilët dëshirojnë të bëjnë punë praktike jashtë vendit. Ju mund të realizoni ketë mobilitet për 6 muaj në Romë, Itali përmes Erasmus + Internship.

Ju lutemi të bashkangjitur gjeni thirrjen specifike për këtë praktikë dhe për të mësuar më shumë kontrolloni faqen e internetit: http://www.internationalcareersfestival.org/static/1/about-us/giovani-nel-mondoErasmus+ Internship Rome at Giovani nel Mondo