Ja kur mbahet Matura Shtetërore

Është caktuar datat e Maturës Shtetërore.Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi ka marrë vendim për caktimin e datave të mbajtjes së provimit të Maturës Shtetërore për afatin e qershorit. Sipas këtij vendimi, pjesa e parë e Maturës Shtetërore do të mbahet nga data 5 deri më 8 qershor 2019, ndërsa pjesa e dytë nga data 19 deri më 22 qershor 2019.

Provimi do të mbahet në katër lëndë, tri nga të cilat obliguese dhe një me zgjedhje nga vetë nxënësit.Vendimit i është bashkëngjitur edhe lista e lëndëve me zgjedhje për të gjitha gjimnazet dhe shkollat e arsimit profesional, e që janë lëndët: fizikë, kimi, biologji, informatikë, gjeografi, histori, sociologji, psikologji, ekonomi me ndërmarrësi, edukatë qytetare, histori e artit, teori e muzikës dhe harmoni.

Në vendimin e ministrit Bytyqi bëhet e ditur se tërheqja publike e shortit për renditjen e mbajtjes së provimit të Maturës Shtetërore nëpër regjione bëhet më 3 qershor 2019.